– først med nyheter om medisin

Mat med mange omega 3-fettsyrer reduserer migreneanfall

Et kosthold basert på høye verdier av omega 3 og et lavere nivå av omega 6-fettsyre i form av linolsyre kan redusere antallet og alvorlighetsgraden av hodepineanfall for pasienter med migrene, viser en amerikansk studie.

En forhøyet mengde av EPA og DHA fra omega 3-fettsyre er forbundet med en rekke helsefordeler og nå viser en amerikansk studie at kosthold basert på høyere mengder av omega 3 også kan redusere antallet og varigheten av hodepineanfall. 

Totalt ble det månedlige antallet dager med hodepine redusert av kosthold med økt mengde n-3 fettsyre med to (−2.0, −3.2 to −0.8, P=0.001) i forhold til kontrollgruppen. Forskerne fant også ut at reduksjonen var enda større for den gruppen som i tillegg til å innta mer n-3 fettsyre samtidig reduserte mengden av linolsyre. Her var reduksjonen fire dager om måneden sammenlignet med kontrollgruppen (−4.0, −5.2 to −2.7, P<0.001). Samtidig var varigheten av hodepineanfallene også kortere for begge grupper.

Studien blir publisert i British Medical Journal og funnene tyder ifølge forskerne på at en endret diett kan være et effektivt supplement til behandling av hodepine. Resultatene er dessuten - ifølge forskerne - sammenlignbare med resultatene av tidligere studier, som har påvist reduksjon av migrene etter botox-behandling.

Studiens kohort besto av 182 deltakere med migrene, hvorav 88 prosent var kvinner med en gjennomsnittsalder på 38 år. Deltakere ble inndelt i tre like store grupper, som i 16 uker ble satt på ulike dietter. 

En gruppe ble satt på H3-diett, der mengden av eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) ble økt til 1,5 g. pr. dag., og linolsyre utgjorde sju prosent av energiinntaket. En annen gruppe fikk samme mengde EPA og DHA, men et redusert energiinntak for linolsyren til 1,8 prosent eller lavere. Kontrollgruppen spiste normal kost med et inntak av EPA og DHA under 1,5 g og linolsyrenivå på sju prosent av energien. 

De første to diett-gruppene hadde en forbedret HIT-6 score på henholdsvis 1,5 og 1,6 poeng, noe som ikke var statistisk signifikant. I tillegg fant forskerne ut at deltakerne i disse to gruppene også hadde en økt mengde med EPA og DHA i blodet, økt plasma og konsentrasjon av DHA-avledede oxylipiner. I tillegg økte H3-L6 og H3-diettene sirkulasjonen av 17-HDHA sammenlignet med kontrollgruppen, som fikk normal kost.

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk