– først med nyheter om medisin

Hjernen skrumper hos nybakte fedre

Når menn blir fedre for første gang blir hjernebarkens volum knapt en prosent mindre – noe som særlig rammer visse funksjonelle nettverk. Forskerne bak oppdagelsen mener at det foreligger tegn på hjernens plastisitet - noe som gjør mennene klare til barnepassingens utfordringer.

Undersøkelsen er foretatt av spanske forskere i Madrid og den ble publisert tidligere på måneden i tidsskriftet Cerebral Cortex. Tjue førstegangsfedre fra henholdsvis California og Spania samt 17 barnløse spanske menn ble MR-skannet to ganger med omkring ett års mellomrom. De spanske fedrene ble skannet henholdsvis før konsesjonen og to måneder etter fødselen, mens de amerikanske fedrene ble skannet to måneder før og sju måneder etter fødselen.

I alle de tre gruppene – også den med de barnløse mennene - ble det observert en reduksjon i hjernebarkens volum og tykkelse samt i volumet av subkortikale områder, noe forskerne forklarer med den høyere alderen. I forhold til de barnløse mennene, hadde fedrene fra begge land en signifikant større reduksjon av hjernebarkens volum - og hos de spanske mennene var hjernebarken dessuten blitt signifikant tynnere. Der var ingen forskjell mellom de tre gruppene hva volumet av de subkortikale områdene angår.

Tomgangsnettverk

Nærmere undersøkelser viste at fedrene fra begge land hadde en signifikant reduksjon av volumet i de områdene av hjernebarken som er involvert i det såkalte tomgangsnettverket (default mode network) og det visuelle nettverket. Tidligere forskning har foreslått at begge disse nettverkene spiller en mer sentral rolle hos foreldre enn hos barnløse - fordi disse er involvert i å knytte bånd til og å være oppmerksom på barnet. De subkortikale områdene, hvor det ikke var forskjell på fedre og barnløse menn, menes derimot ikke å være særlig involvert i barnepassing.

Forskerne mener at reduksjonen i volumet av de to funksjonelle nettverkene skyldes at områdene blir ombygget for å tilpasse seg den nye rollen som far - der overflødige synapser og nervebaner blir eliminert for å gjøre plass til nye forbindelser. Noe tilsvarende er kjent fra tenårene – hvor modningen av hjernen også involverer en reduksjon av hjernebarkens volum. 

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk