– først med nyheter om medisin

Norske overleger vil endre navn på nevrologisk syndrom

I et brev til The Lancet foreslår to norske overleger at malignt nevroleptikasyndrom bør bytte navn. De håper fagmiljøet vil lytte til ønsket.

Brevet, med tittelen «Time to replace the term neuroleptic malignant syndrome with antidopaminergic syndrome?» ble nylig publisert i tidsskriftet The Lancet Psychiatry. Her argumenterer de to norske overlegene for at syndromet bør bytte navn.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er malignt nevroleptikasyndrom en komplikasjon til behandling med antipsykotika. Typiske tegn er endret mental status, muskelstivhet, ufrivillige bevegelser og feber. Antipsykotika er medikamenter som primært benyttes i behandlingen av psykotiske lidelser.

– Ordet «nevroleptika» er på vei ut av språket – i dag bruker vi heller «antipsykotiske legemidler». Dessuten kan dette syndromet fremkalles av flere andre legemidler som verken er «nevroleptika» eller «antipsykotiske legemidler», for eksempel antihistaminer som brukes som kvalmestillende, sier Espen Dietrichs, overlege ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo

Et utdatert begrep

Sammen med sønnen, Erik Sveberg Dietrichs, som er overlege ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet og førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet i Tromsø, har han skrevet brevet som oppfordrer til navnendringen. De mener nevroleptika er et utdatert begrep.

– Problemet er dessuten at det samme syndromet har fått mange forskjellige navn, avhengig av tilstanden. Det samme syndromet kan også sees hos parkinsonpasienter som plutselig stopper med medisiner – enten stoppen skyldes svikt på medisinsk-teknisk utstyr eller andre grunner til at pasienten ikke får i seg medisiner, sier han.

De to legene mener «antidopaminergt syndrom» er et bedre navn, da det kan brukes uavhengig av bakenforliggende diagnose og årsak.

Et spesielt tilfelle

Målet med brevet i The Lancet er å oppnå endring av syndromnavnet.

– Vi synes det er mer hensiktsmessig med en samlebetegnelse som beskriver den sannsynlige årsaken til syndromet. Vi håper på en diskusjon i det medisinske fagmiljøet, og forhåpentligvis gradvis innføring av et mer passende navn på syndromet, sier Dietrichs.

Han mener det ikke er hensiktsmessig at ett og samme syndrom har forskjellige navn avhengig av hva som er utløsende årsak hos den enkelte pasient.

– Dette er et spesielt tilfelle. Men hvis man innfører «antidopaminergt syndrom» vil jo en del av de synonyme betegnelsene også forsvinne.