Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Nytt biomateriale helbreder vevsskader innefra

Intravenøs injeksjon med et nytt biomateriale reduserer vevsinflammasjon, i tillegg til at det kan fremme celle- og vevsreparasjon etter hjerneskader og hjerteanfall, viser studier på store dyr.

Statiner reduserer risikoen for intracerebral blødning

Risikoen for å få en intracerebral blødning (ICH) for første gang blir mindre, jo lengre tid en pasient har tatt statiner. Statiner reduserer risikoen for ICH både i lobulært og ikke-lobulært hjernevev.

Morgentrening gir minst risiko for hjerneslag og hjerte-kar-sykdom

Fysisk aktivitet om morgenen er mest effektivt i forhold til å minimere risikoen for hjerneslag og hjerte-kar-sykdom. Resultatene er konsistente uansett den samlede mengden av daglig aktivitet - og effekten er spesielt godt synlig hos kvinner.

Platehemmere trygt etter hjerneblødning

En ny studie viser at pasienter som starter på nytt med platehemmende medisin etter en hjerneblødning, ikke har større risiko for et nytt slag enn de som ikke får slike medikamenter.