– først med nyheter om medisin

Platehemmere trygt etter hjerneblødning

En ny studie viser at pasienter som starter på nytt med platehemmende medisin etter en hjerneblødning, ikke har større risiko for et nytt slag enn de som ikke får slike medikamenter.

Hodepine kan være et forvarsel på slag

En ny studie viser at ca 15 pst av pasienter som legges inn med hjerneslag, samtidig har hodepine, og mange har hatt hodepine i dagene forut for slaget.