– først med nyheter om medisin

Rxulti demper agitasjon ved Alzheimers

Utagerende Alzheimers-pasienter opplever signifikant bedring med legemiddelet brexpiprazol, som foreløpig markedsføres under navnet Rxulti, til behandling av schizofreni.

Epilepsimedisiner under graviditeten er skadelig

Bruk av de anfallsforebyggende legemidlene Valproat og Topiramat under graviditeten settes i sammenheng med autisme og psykisk utviklingshemming hos barnet.

Fenfluramin viser god effekt mot Lennox-Gastaut syndrom

Legemidlet  Fintepla (fenfluramin) reduserte hyppigheten av anfall - især generaliserte tonisk-kloniske anfall - signifikant hos personer med behandlingsresistent Lennox-Gastaut syndrom (LGS).