Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Nesten hver femte epilepsipasient har lesjoner i hjernen

Over en tredjedel av alle pasienter med fokal epilepsi har unormale trekk i hjernen - og hos halvparten kan lesjonen knyttes til epilepsi. Disse såkalt epileptogene lesjonene er spesielt utbredt blant yngre pasienter.

Fenfluramin viser god effekt mot Lennox-Gastaut syndrom

Legemidlet  Fintepla (fenfluramin) reduserte hyppigheten av anfall - især generaliserte tonisk-kloniske anfall - signifikant hos personer med behandlingsresistent Lennox-Gastaut syndrom (LGS).

Selv ren CBD gir bivirkninger hos barn

Ren CBD kan dempe epileptiske anfall hos barn med Dravet syndrom - men kan også resultere i nedsatt appetitt og en negativ påvirkning av den fysiske utviklingen. Medisinsk cannabis - som både inneholder CBD og THC - kan hos barn være forbundet med mentale bivirkninger.