– først med nyheter om medisin

Nesten hver femte epilepsipasient har lesjoner i hjernen

Over en tredjedel av alle pasienter med fokal epilepsi har unormale trekk i hjernen - og hos halvparten kan lesjonen knyttes til epilepsi. Disse såkalt epileptogene lesjonene er spesielt utbredt blant yngre pasienter.

Epilepsimedisiner under graviditeten er skadelig

Bruk av de anfallsforebyggende legemidlene Valproat og Topiramat under graviditeten settes i sammenheng med autisme og psykisk utviklingshemming hos barnet.

Fenfluramin viser god effekt mot Lennox-Gastaut syndrom

Legemidlet  Fintepla (fenfluramin) reduserte hyppigheten av anfall - især generaliserte tonisk-kloniske anfall - signifikant hos personer med behandlingsresistent Lennox-Gastaut syndrom (LGS).

Selv ren CBD gir bivirkninger hos barn

Ren CBD kan dempe epileptiske anfall hos barn med Dravet syndrom - men kan også resultere i nedsatt appetitt og en negativ påvirkning av den fysiske utviklingen. Medisinsk cannabis - som både inneholder CBD og THC - kan hos barn være forbundet med mentale bivirkninger.

Mozart-effekt forebygger epileptisk aktivitet

EAN: Mozarts musikk har flere ganger vist seg å ha en dempende effekt på epileptisk aktivitet. I en ny studie som bekrefter virkningen, konkluderer de tsjekkiske forskerne med at det er musikkens akustiske egenskaper som gir en effekt.