– først med nyheter om medisin

Rxulti demper agitasjon ved Alzheimers

Utagerende Alzheimers-pasienter opplever signifikant bedring med legemiddelet brexpiprazol, som foreløpig markedsføres under navnet Rxulti, til behandling av schizofreni.