– først med nyheter om medisin

Ny studie: Hver tiende norske parkinsonpasient har brukt cannabis

Omtrent 11 prosent av voksne nordmenn med Parkinsons sykdom svarer at de bruker, eller har brukt, cannabis for å lindre symptomer. Effekter på motoriske plager, søvnkvalitet og smerte oppgis som de viktigste årsakene til cannabisbruken.