– først med nyheter om medisin

Akutt covid-19-infeksjon kan påvirke nervesystemet

Pasienter med covid-19 kan ha påvirkning av nevroner og gliaceller, selv om de ikke har nevrologiske symptomer, viser en italiensk studie. 

Foreløpige resultater fra en undersøkelse blant 68 covid-19-pasienter, 21 pasienter med interstitiel lungebetennelse og 72 friske kontrollpersoner tyder på at virusinfeksjonen kan etterlate nevrologiske skader, selv om pasienten ikke har nevrologiske symptomer. Flere resultater fra forskerne fra Siena ble lagt frem på den europeiske nevrologi-kongressen EAN 2022 (abstract OPR-034).

Under forsøket har forskerne målt nivået på de to biomarkørene sNFL og sGAV på samtlige deltakere. De covid-19-smittede deltakerne var alle innlagt på grunn av infeksjonen, og blant dem fant forskerne høyere nivåer av biomarkøren sNfL (38,02+57,87 pg/mL) sammenlignet med pasienter uten covid, men med interstitial lungebetennelse (13,63+6,82, p 0,02) og den friske kontrollgruppen - hvor nivået av sNfl lå på 6,65+2,85 pg/ml (p<0,001).

Pasientene med covid-19 viste også høyere nivåer av biomarkøren sGFAP (232,98+223,06 pg/ml) sammenlignet med de friske forsøkspersonene (84,12+33,70 pg/mL, p=0) og pasientene med ikke-Covid lungebetennelse (145,32+77,26, p=0,05).

Under forsøket ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom ikke-covid-pasienter og de friske forsøksdeltakerne. Ei heller ble det funnet en signifikant sammenheng mellom sykdommens alvorlighetsgrad og nivået av sNFL eller sGFAP for covid-pasientene.