– først med nyheter om medisin

Viagra kan muligens hindre Alzheimers sykdom

Vanligvis benyttes den lille blå pillen av menn med potenstrøbbel. Ny forskning viser at Viagra kan redusere risikoen for å utvikle Alzheimers med hele 69 prosent.

Det viser en studie som nylig ble offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Aging.

I Danmark lever om lag 85-90.000 mennesker med en demenssykdom. Av disse har ca. 50.000 Alzheimers sykdom. I 2040 forventes antallet av personer over 60 år med demens å vokse til 125-150.000.

Ved hjelp av et stort genkartlegging-nettverk, integrerte forskere ved Cleveland Clinic genetiske og andre data for å bestemme hvilke av mer enn 1.600 godkjente legemidler som kunne være en effektiv behandling av Alzheimers sykdom. Det ble gitt høyere score til legemidler som er rettet mot både amyloid og tau - to kjennetegn på Alzheimers sykdom - sammenlignet med legemidler som bare er rettet mot det ene elementet.

- Sildenavil - som har vist seg i prekliniske modeller å forbedre kognisjonen og hukommelsen vesentlig - er den beste legemiddelkandidaten, sier Dr. Feixiong Cheng fra Cleveland Clinics Genomic Medicine Institute – som er ledende forsker på prosjektet.

Forskerne analyserte omkring 7,23 millioner amerikaneres helseforsikrings-saker. De fant at brukerne av sildenavil, som er innholdsstoffet i Viagra, i løpet av seks år hadde 69 prosent lavere risiko (hazard ratio: 0,31; 95% konfidensintervall: 0,25 til 0,39; P < 1.0 × 10–8) for å utvikle Alzheimers sykdom enn dem som ikke brukte sildenavil. 

For å ytterligere utforske sildenavils potensielle effekt på Alzheimers sykdom utviklet forskere en laboratoriemodell som viser at sildenavil økte hjernecelleveksten og traff såkalte tau-proteiner. Alzheimers sykdom skyldes avleiring av to ulike proteiner - beta-amyloid og tau - i hjernen. Beta-amyloid legger seg mellom nervecellene og danner såkalte plaques. Tau legger seg inne i nervecellene, hvor det danner tangles.

 

Vaksiner kan kanskje også forebygge

I fjor viste forskning - med 5.000 medvirkende - fra amerikanske Duke University Social Science Research Institute også at pneumokok-vaksinen - som mange eldre får gratis for å forebygge lungebetennelse, kan bidra til å forebygge forekomsten av Alzheimers sykdom med opp mot 40 prosent i aldersgruppen 65-75. Men riktig nok ikke for de få prosentene med gener som øker risikoen for demens.

Også den vanlige influensavaksinen ser muligens ut til å beskytte mot Alzheimers sykdom. En anden studie fra The University of Texas Health Science Center med 9.000 medvirkende viser en sammenheng mellom dem som hvert år får vaksinen – og dermed en lavere risiko for å utvikle og å utvikle Alzheimers sykdom. Men her beskyttet influensavaksinen riktig nok bare med seks prosent.

Foreløpig er dette bare påvisning av en statistisk sammenheng – og forskerne vet faktisk ikke hva sammenhengen kan skyldes.