– først med nyheter om medisin

Forsøk med vaksine mot Alzheimers sykdom lanseres av Harvard

Brigham and Women's Hospital ved Harvard Medical University i Boston setter i gang verdens første kliniske forsøk med en nese-spray mot Alzheimers sykdom Forskerne bak forsøksstudien karakteriserer prosjektet som banebrytende.

Under forsøket skal sikkerheten og effektiviteten på den nye nese-vaksinen – som skal hindre og bremse utviklingen av Alzheimers testes, går det frem av en pressemelding fra Brigham and Women’s Hospital.

Det nye forsøket representerer kulminasjonen på 20 års forskning ledet av legen Howard L. Weiner, som er direktør for Ann ​​Romney Center for Neurologiske Sykdommer ved Brigham and Women's Hospital. Han uttaler om forsøket:

- I løpet av de siste to årtiene har vi samlet prekliniske beviser som tyder på et potensiale ved denne nasale vaksinen mot Alzheimers sykdom. Hvis kliniske forsøk med mennesker viser at vaksinen er sikker og effektiv, kan dette representere en ikke-toksisk behandling for mennesker med Alzheimers - og den kan også gis tidlig for å bidra til å forhindre utvikling av Alzheimers sykdom hos folk i risikogruppen, forklarer dr. Weiner.

- Immunsystemet spiller en veldig viktig rolle for alle neurologiske sykdommer. Og det er spennende at vi etter 20 års preklinisk arbeid endelig - ved å gjennomføre dette banebrytende og første menneskelige forsøket - kan gjøre et viktig skritt for å ta dette tettere på den kliniske virkeligheten, tilføyer han.

Ikke kun mot Alzheimers

Vaksinen bruker immunmodulatoren protollin, et eksperimentelt stoff sammensatt av proteiner avledet av bakterier som stimulerer immunsystemet. Stoffet er - ifølge pressemeldingen - tidligere blitt brukt på mennesker som adjuvans i andre vaksiner. Det får også frem at den nasale protollin er designet for å aktivere de hvite blodlegemene som finnes i lymfeknutene på sidene og baksiden av ​​nakken, og som senere vil skulle migrere til hjernen - hvor de utløser utskylling av av beta-amyloidplakker, som er ett av kjennetegnene på Alzheimers sykdom.

Lege Tanuja Chitnis, som professor i neurologi ved Brigham and Womens Hospital, er ledende etterforsker og uttaler om forsøket:

- Det har i 20 år foreligget stadig flere bevis for at immunsystemet spiller en nøkkelrolle i forhold til å eliminere beta-amyloid. Vaksinen utnytter på en ny måte immunsystemet for å behandle Alzheimers sykdom og det er den tidligere forskningen på dette området som har åpnet for at vi nå kan forsøke å finne en helt ny vei til potensielt å kunne behandle ikke bare Alzheimers sykdom - men også andre neurodegenerative sykdommer.

I det kliniske forsøket vil 16 deltakere – som alle vil bli innlagt på Anne Romney Center – delta. Deltakerne- som kommer til å få to doser med en ukes mellomrom – kommer til å være mellom 60 og 85 år og ha tidlige symptomer på Alzheimers sykdom. Deltakerne skal dessuten ha en god helse og være uten sykdommer som kan virke forstyrrende på resultatet. Det kreves også at de har en amyloid-positiv PET-skanning.

Forsøkets primære mål er å vurdere sikkerheten og toleransen rundt nesevaksinen. Forskerteamet vil også - ved å undersøke celleoverflatemarkører, genprofiler og funksjonelle assays - måle effekten av ​​nasal protollin på deltakernes immunrespons – deriblant virkningen på de hvite blodlegemene.

Vaksinen er utviklet av I-Mab Biopharma og Jiangsu Nhwa Pharmaceutical.  

Lege og direktør Jingwu Zang uttaler i forbindelse med lanseringen av forsøket:

- Vi er begeistret over at protollin er blitt godkjent, slik at vi nå – etter mange års banebrytende arbeid - kan gå videre med kliniske forsøk. Vi er beæret over å bidra med ekspertisen vår i den globale innsatsen for å utvikle nye terapier mot denne ødeleggende sykdommen.