– først med nyheter om medisin

Svensk studie: Tau- og amyloid-PET-skanninger er like gode

AAN: PET-visualiseringer av Tau og amyloid  FTP and amyloid PET er like gode og pålitelige redskaper for påvisning av Alzheimers sykdom, viser en stor internasjonal studie med deltakelse av Universitetssykehuset i Lund. 

Det må fortsatt diskuteres hvilke rolle Tau og amyloid spiller i Alzheimers sykdom, men som diagnostisk redskap er PET-skanninger av de to biomarkørene er like sterke. Med begge biomarkører gir skanningene en høy gjentakelsesrate i tolkningen av bildene på tvers av klinikere og ved gjennomlesing av de samme klinikerne. Dette viser en klinisk studie med amerikansk, canadisk og svensk deltakelse, hvor forskerne har ønsket å teste styrken av PET-skanninger av TAU, som akkurat er blitt godkjent som diagnostisk redskap av FDA, i forhold til skanninger av amyloid.

I alt 661 deltakere har i studien fått foretatt PET-skanninger for Tau og amyloid ved Universitetshospitalet i Lund eller Gangnam Severance Hospital i California.

Amyloid ble sporet ved hjelp av stedspesifikke PET-tracere, henholdsvis PIB i Lund og Florbetaben ved Gangnam. Skanningene ble fortolket av tre ‘visual raters’ ved hjelp av tracer-spesifikke kriterier for amyloid og en metode utviklet Sonnu et al. for Tau. En enkelt ‘Visial rater’ tolket dessuten Tau-skanningene ved hjelp av en FDA-godkjent metode til visuell tolkning av PET-skanninger. 

Diagnostisk styrke

Skanningene ble tolket av hver enkelt rater i separate randomiserte klynger, og den tolkning av henholdsvis Tau og amyloid positiv/negativ som var flertall for mellom de tre ratene ble etterpå anvendt i den primære analysen hvor den diagnostiske styrken i tolkningene av skanningene av de to biomarkørenr samt at statistikk for intra- og inter reliability ble beregnet. 

Påliteligheten ved de forskjellige Tau-Pet-tolkningene ble sammenlignet ved hjelp av Kappa statistikk og McNemars test.

Beregningene viser at PET-skanninger av amyloid og Tau har samme sensitivitet (henholdsvis 92.6 prosent (95%-confidence interval [88.7-95.9 prosent]) og 92.2 prosent ([88.2-95.2 prosent]) og spesifisitet (henholdsvis 82.9 prosent (78.9-86.5 prosent) og 78.2 prosent (73.9-82.1 prosent)) i forhold til å skjelne Alzheimers sykdom og amyloid-positiv MCI fra alle andre demensformer og CN-kontroller.

Tau-PET’s intra-rater reliability var κ=0.80-1.00 (p<0.0001), og inter-rater reliability varierte innenfor spektret κ=0.78-0.85 (p<0.0001). For amyloid PET-skanningene var intra-rater reliability κ=0.97 (p<0.0001) for hver rater, og inter-rater reliability lå innenfor κ=0.82-0.88 (p<0.0001)

Ratene var moderat enige om Tau visual reader methods (κ=0.58) men det var en statistisk forskjell i lesningene (χ2 = 17, p<0.0001) på grunn av forskjeller i tolkningen av tracer retention in mesial og anterolateral temporal cortex.