Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Rxulti demper agitasjon ved Alzheimers

Utagerende Alzheimers-pasienter opplever signifikant bedring med legemiddelet brexpiprazol, som foreløpig markedsføres under navnet Rxulti, til behandling av schizofreni.

Dette viser de foreløpige resultatene av en klinisk fase III-forsøk, som Lundbeck og firmaets japanske partner, Otsuka Pharmaceuticals, nylig offentliggjorde i en pressemelding. Det dobbeltblinde multisenter forsøket inkluderte 345 Alzheimers-pasienter som oppfyller kriteriene for agitasjon, og de fikk gjennom en 12-ukers periode enten Rxulti (2 eller 3 mg/dag) eller placebo. Det primære endepunktet var en forbedring i Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI) score i forhold til placebo, mens det sekundære endepunktet var en forbedring i score på de punktene i Clinical Global Impression - Severity of Illness (CGI-S), som vedrører agitasjon.

En behandlingsrelatert bivirkning

Behandling med Rxulti resulterte i en signifikant forbedring av både CMAI (p = 0,0026) og CGI-S (p = 0,0055) i forhold til placebo. Rxulti var generelt godt tolerert og det ble ikke identifisert nye sikkerhetssignaler. Detr ble kun observert én behandlingsrelatert bivirkning med en forekomst hos minst fem prosent av pasientene. Dette var hodepine, som opptrådte hos 6,6 prosent i Rxulti-gruppen mot 6,9 prosent i placebogruppen. Øvrige behandlingsrelaterte bivirkninger var døsighet, forkjølelse, svimmelhet, diaré, urinveisinfeksjoner og kraftløshet.

Omkring 45 prosent av pasientene med Alzheimers sykdom viser agitasjon, det vil si opphisset og urolig oppførsel, som blant annet omfatter raseriutbrudd og skiftende humør. Den utagerende oppførselen er en stor byrde for både pasienter og deres pårørende, og det finnes for tiden ingen godkjent medisinsk behandling for agitasjon ved Alzheimers.