– først med nyheter om medisin

Hodepine kan være et forvarsel på slag

En ny studie viser at ca 15 pst av pasienter som legges inn med hjerneslag, samtidig har hodepine, og mange har hatt hodepine i dagene forut for slaget. 

- Det er velkjent at plutselig, lynaktig og voldsom hodepine kan være et tegn på hjerneblødning. Dette er «øyeblikkelig hjelp»-pasienter, og som oftest reagerer pasienten eller omgivelsene raskt med å ringe 113.  Vi vet også at høyt blodtrykk er en meget viktig risikofaktor for hjerneslag, og som i endel tilfeller ledsages av hodepine. Det er derfor ikke uvanlig at vi hører fra pasienter at de har vært plaget av mer alminnelig hodepine i dagene forut for slaget, sier  overlege og professor II Ulrike Waje- Andreassen ved Senter for nevrovaskulære sykdommer, Haukeland universitetssykehus.

En ny, stor dansk/russisk studie, presentert ved EAN Virtual 2021, (EPR-018) viser at hodepine ofte er knyttet til blodpropp i hjernen.  Det ble blant annet undersøkt om hodepine ved førstegangs-slag er kausalt relatert til  blodproppen, og samtidig ble de typiske kliniske karakteristika ved hodepinen kartlagt.

15 pst hadde hodepine

I studiet sammenlignet forskerne hodepine hos pasienter med førstegangs-blodpropp med en større kontrollgruppe som var innlagt for andre sykdommer for å sjekke om det i løpet av det første døgnet var flere tilfeller av hodepine i gruppen med blodpropp.

Ifølge professor i neurologi ved Dansk Hovedpine Center, Jes Olesen, som er medforfatter på studiet, så var tendensen klar:

- Det var stort sett utelukkende patienter med en blodpropp som rapporterte om hodepine  (15 pst). Det er naturligvis ikke et signifikant høyt tall, og hodepinen er ikke i fokus, da den overskygges av alvoret i situasjonen. Men mange av pasientene fortsetter - etter blodproppen - med å ha hodepine, sier han til OnkologiskTidsskrift.dk.

I ti år har forskere fra Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet, Glostrup,  sammen med russiske kolleger forsket på hodepine relatert til blodpropp i hjernen.

Syv dager før slaget

Forskerne undersøkte også hvor mange av pasientene som opplevde hodepine i opptil syv dager før blodproppen.  Også her sammenlignet de med kontrollgruppen.

- Det var helt klart - at sammenlignet med kontrollgruppen - så får relativt flere blodpropp-pasienter hodepine som advarselstegn før blodproppen rammer - selv om hodepinen i langt de fleste tilfeller kommer samtidig med blodproppen. Vi skal ikke skremme folk, men jeg mener det er viktig og relevant at man er obs på at hvis man er over 50 år, normalt ikke har hodepine eller opplever en ny, ukjent type av hodepine over noen dager, så vil det være relevant å være oppmerksom, sier Olesen.

Han mener slagpasienter som opplever hodepine bør få behandling for den, også som forebyggende tiltak.

Høyt blodtrykk og hodepine

Ulrike Waje- Andreassen er enig i at man bør oppsøke legehjelp om det opptrer en uvanlig hodepine, men at dette også kan handle om andre risikofaktorer.

- Mange kan gå rundt med høyt blodtrykk uten å ane det, da dette kan utvikle seg langsomt og også oppstå under stress

og påkjenninger. Det er ikke uvanlig at slagpasienter forteller om at de i tiden før blodproppen har vært utsatt for belastende, stressende situasjoner og gjerne også dårlig søvn.

- Er mentalt stress koplet til økt risiko for slag?

- Det finnes ikke noen dokumentasjon på det, for stress er jo vanskelig å måle og det oppleves subjektivt, men vi som behandler slagpasienter får ofte høre om dette.

- Det er også kjent at migrenepasienter har økt risiko for blodpropper i hjernen?

- Ja, og det gjelder særlig de som har visuell aura. Migrene med aura forekommer ofte, og har man anfall etter et kjent mønster trenger man ikke å være bekymret. Men har man følelsen av at det er helt annerledes, bør man ringe 113.   

I den danske studien var hodepine samtidig med blodpropp tilstede hos 82  (14,9 pst) av 550 pasienter. Mer enn halvparten (56 pst) opplevde en ny og ukjent form for hodepine ( hovedsaklig migrene-lignende) samtidig med blodproppen, og 36 pst hadde hodepine med endrede karakteristika - hovedsaklig spenningshodepine.