– først med nyheter om medisin

Forskere kan forutsi mental svikt etter hjerneslag

Ved hjelp av MR-bilder kan forskere se at pasienter som utviklet kognitiv svikt, allerede hadde forandringer i hjernen før slaget.

Universitetet i Oslo skriver dette på Forskning.no.

– Det har vist seg at omtrent halvparten av alle slagpasienter får én eller annen form for kognitiv svikt etter hjerneslaget, forteller Till Schellhorn til Forskning.no. Han har hatt Nor-COAST studien som sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo (UiO).

– Ved hjelp av MR-bilder av hjernen kan vi med god sikkerhet identifisere risikopasienter for utvikling av kognitiv svikt etter slag, sier forskeren.

MR-bildene viste at pasienter som utviklet kognitiv svikt, allerede hadde en god del hjerneforandringer før slaget. Det kan ha en sammenheng med utviklingen av kognitiv svikt etter slag.

– Hovedsakelig var det pasienter med småkarsykdom, nedsatt sirkulasjon i de små blodkarene i hjernen, som hadde økt risiko for å utvikle kognitiv svikt, forteller Schellhorn.

Studien er publisert i tidsskriftet Frontiers in aging Neuroscience

Størrelsen på slaget av betydning

Videre viste det seg at størrelsen på slaget hadde mye å si. Jo større slaget var, jo større var risikoen for å utvikle kognitiv svikt i etterkant. I tillegg var det en sammenheng mellom tap av hjerneceller og nervetråder i tinninglappen. 

– Men denne sammenhengen var mindre utpreget enn hva vi forventet, påpeker han.

Forskerne tester nå ut potensielle forebyggende tiltak og nye behandlingsformer.

– Det kan dreie seg om forebyggende behandling blant slagpasienter med høy risiko for å utvikle kognitiv svikt eller behandling av årsakene, som for eksempel hjertekar-sykdom, utdyper forskeren.