– først med nyheter om medisin

Kvinner er underrepresenterte i hjerneslag-forskning

Kvinner er sterkt underrepresenterte i hjerneslag-forskningen - sammenlignet med sykdomsbyrden i befolkningen. 

Dette viser en ny review i tidsskriftet Neurology.

Gjennomgangen omfattet 281 apopleksiforsøk med totalt 588.887 deltakere. Av disse var 37,4 prosent kvinner.

Samlet sett var kvinnene representert med en lavere andel enn sin egentlige andel av bakgrunnsbefolkningen (gjennomsnitlig PPR 0,84; 95 % konfidensinterval [CI] 0,81-0,87). 

De største forskjellene ble observert i:

  • Forsøk med intracerebral blødning (PPR 0,73; 95% CI 0,71-0,74)
  • Forsøk med en gjennomsnittalder for deltakerne <70 år (PPR 0,81; 95% CI 0,78-0,84)
  • Ikke-akutte intervensjoner (PPR 0,80; 95 % CI 0,76-0,84)
  • Rehabiliteringsforsøk (PPR 0,77; 95 % CI 0,71-0,83). 

Disse resultatene endret seg ikke signifikant i perioden fra 1990 til 2020 (p for trend = 0,201), konkluderer forskerne - som anbefaler at det blir utarbeidet strategier slik at skjevfordelinger kan unngåes i fremtidige studier. 

”Klar veiledning og effektive implementeringsstrategier er nødvendige for å forbedre inklusjon av kvinner - og dermed bredere kunnskap om virkningen av ​​intervensjoner i kliniske forsøk,” konkluderer forskerne.