– først med nyheter om medisin

Overlege: Prehospital blodtrykksbehandling ved akutt hjerneslag har stort potensiale

Else Charlotte Sandset

Det ligger et stort behandlingspotensiale i den prehospitale fasen hos pasienter med mistenkt hjerneslag, skriver den norske nevrolog Else Charlotte Sandset i en Lancet-kommentar.

Oppstart av tidlig behandling før sykehusinnleggelse har potensialet for å begrense nevrologisk skade og forbedre resultatet. Imidlertid er hjerneslag også en heterogen tilstand og diagnosen krever bruk av neuroimaging. Derfor må all innblanding hos pasienter med mistanke om hjerneslag være trygt for pasienter med intracerebral blødning eller iskemisk hjerneslag.

– Siden vi ikke kan skille mellom hjerneslag forårsaket av blødning og hjerneslag forårsaket av infarkt uten radiologiske undersøkelse, må all behandling i en vanlig ambulanse være trygt for pasienter med begge diagnosene. Blodtrykksbehandling kan potensielt klargjøre en pasient med hjerneinfarkt for reperfusjonsbehandling, og vi vet at tidlig blodtrykksreduksjon reduserer størrelsesøkning av en hjerneblødning. Således er behandling av blodtrykk en lovende prehospital behandling av pasienter med mistenkt hjerneinfarkt, sier Else Charlotte Sandset, spesialist i nevrologi og overlege ved Seksjon for hjerneslag ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Hun ble nylig bedt om å skrive en kommentar i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet Neurology, som nylig ble publisert.

– Det er en ære å bli invitert til å skrive en kommentar som omtaler studien MR ASAP, som ble publisert i samme nummer. Dette er en nederlandsk studie som undersøkte effekten av prehospital behandling av blodtrykk med nitroplaster hos pasienter med mistenkt hjerneslag, opplyser Sandset.

Midlertidig stanset

Nevrologens kommentar er altså skrevet basert på resultater fra den prehospitale randomiserte fase 3 studien, som den nederlandske nevrologen Sophie A van den Berg hennes kolleger tidligere har publisert. Her ble effekten av transdermal glyseyltrinitrat (5 mg per dag i 24 timer) igangsatt i ambulansen innen tre timer etter symptomdebut hos voksne med antatt hjerneslag, sammenlignet med standard behandling. Det primære endepunktet var funksjonsnivå, vurdert av den modifiserte Rankin Skala (mRS) 90 dager etter randomisering. Målet var å få med 1400 pasienter, men det ble midlertidig stanset på grunn av bekymringer for pasienter med intracerebral blødning.

– Dessverre ble MR ASAP stanset tidlig, etter inklusjon av 380 av planlagt 1400 pasienter, til dels grunnet signaler om at nitroplaster var skadelig for pasienter med hjerneblødning, som vist i RIGHT 2-studien.

- Det er vanskelig å trekke noen klare konklusjoner. Men sett i sammenheng med RIGHT2-resultatene er det usikkert hvorvidt nitroplaster hos pasienter med hjerneblødning er trygt i den hyperakutte fasen, sier Sandset. 

Utfordrende forskning

I The Lancet Neurology skriver Else Charlotte Sandset om at resultatene av MR ASAP og RIGHT-2-studiene reiser bekymring angående sikkerheten til ultra-tidlig blodtrykkssenkende hos pasienter med intracerebral blødning. Det vasodilatoriske og potensiale platehemmende-effekter av glyseyltrinitrat kan bidra til tidlig ekspansjon av hematom. Prehospital intervensjon har potensialet til å endre tidlig behandling av pasienter med hjerneslag, og fagmiljøet bør samarbeide om å overvinne disse utfordringene.

– Prehospital forskning er utfordrende. Det krever godt samarbeid mellom pre- og inhospitale tjenester. Spesielt utfordrende er innhenting av samtykke i en krevende situasjon med mye tidspress. Det er viktig at vi som fagmiljø jobber sammen for å løse utfordringene angående samtykke i pre- og inhospitale akutt hjerneslagforskning hvor hvert minutt teller for å redde hjernevev. Det har vært mange fremskritt inn feltet de siste 30 årene, men det mye gjenstår for å tilby pasienter optimal behandling, sier nevrologen.