– først med nyheter om medisin

MS-skader forbundet med karsykdommer

Sykdommer som forhøyet blodtrykk, diabetes og dyslipidemi er forbundet med fysisk forverring hos MS-pasienter, viser en undersøkelse av MS PATHS-kohorten.

Studien viser et behov for å legge strategier for håndtering av MS-pasienters karsykdommer, mener forskerne.  

MS-pasienter med to eller flere karsykdommer går langsommere, har dårligere finmotorikk og klarer seg dårligere i kognisjonstest, sammenliknet med MS-pasienter uten karsykdom. Det viser en gjennomgang av data fra 11506 pasienter fra MS PATHS-kohorten.  MR-resultater viser dessuten at pasientene med karsykdom har mindre parenkym og grå substans både i cortex og dypt i hjernen.

Studien som nettopp er publisert online i Multiple Sclerosis Journal, ble gjennomført med det formål å undersøke om det er sammenheng mellom karsykdommer og kliniske MR-symptomer hos MS-pasienter. Forskerne konkluderer med at det er behov for å optimere strategien for håndtering av karsykdom hos MS-pasienter.