– først med nyheter om medisin

Parkinson-medisin forbedrer gangfunksjonen for en mindre gruppe MS-pasienter

Anti-parkinson-behandlingen amantadin gir i fase III-studien INROADS signifikant flere forbedringer av ganghastigheten hos MS-pasienter med nedsatt gangfunksjon enn behandling med placebo. 

I den dobbelt-blindede og placebo-kontrollerte fase-III-studien INROADS, har amerikanske forskere undersøkt effekt og sikkerhet for en 12 ukers behandling med enten 137 eller 274 mg amantadin om dagen til MS-pasienter med nedsatt gangfunksjon. Den høyeste dosen ga signifikante forbedringer av gangfunksjonen hos 21 prosent av pasientene. Det samme var tilfelle for 11 prosent av pasientene i placebobehandling. Hos de pasientene hvor det oppsto respons, ble ganghastigheten forbedret av behandlingen med 0,19 fot/sek mod 0,07 fot ved placebo. I forhold til behandlingens sikkerhet ga den høye dosen bivirkninger, noe som førte til behandlingsstopp for 20 prosent av deltakerne.  

I alt 558 voksne personer med MS og nedsatt gangfunksjon, og som ikke var i behandling med amantadin eller dalfampridin, ble randomisert 1:1:1 til enten placebo, 137 eller 274 mg amantadin daglig i 12 uker. På forhånd ble alle pasientene behandlet i fire uker med placebo.

Undersøkelsens primære mål var at - ved studiens slutt - 20 prosent etter behandling med den høye dosen skulle ha forbedret prestasjon i forhold til placebo i 25-fots gangtesten. 

Studien, som nylig ble publisert i Multiple Sclerosis Journal, nådde dermed sitt primære mål, og forskerne har dessuten registrert dosis-respons på noen av studiens sekundære mål.