– først med nyheter om medisin

MRNA covid-19-vaksiner øker ikke MS-pasienters korttidsrisiko for kliniske attak

MS-pasienter over hele verden blir anbefalt å la seg vaksinere mot covid-19. Et italiensk forskerteam har derfor undersøkt MS-pasienter i de to første månedene etter første sprøyte med mRNA-vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Vaksinesikkerheten for MS-pasienter har vært gjenstand for debatt og mRNA-midlene mot covid-19 har utløst et presserende behov for at få avklart disses sikkerhet i forhold til slike pasientene, forklarer den italienske professor Massimiliano Di Filippo på Neurologisk Klinikk ved Perugia Universitet om bakgrunnen for en nylig offentliggjort prospektiv, multisenter- observasjonsstudie i BMJ Neurology, Neurosurgey & Psychiatry

Studien er, ifølge Massimiliano Di Filippo, den første prospektive undersøkelsen som omfatter en stor kohorte fra 25 italienske MS-sentre. Pasientene i studien ble fulgt i minst to måneder etter første dosis - i form av overvåking av pasientenes selvrapporterte symptomer.

- Vår foreløpige analyse viser at Pfizer/BioNTech(BNT162b2) vaksinen ikke øker den kortsiktige risikoen for klinisk reaktivering hos pasienter med MS, fastslår Di Filippo, som likevel påpeker at undersøkelsen er begrenset av utelukkende å være basert på pasientenes egne data - og ikke ble fulgt opp med - for eksempel - skanninger:

- Mangelen på MR-data forhindrer mulig påvisning av potensiell MR-aktivitet uten kliniske tilbakefall og oppfølgingen vår er kort. Større observasjonsstudier med lengre oppfølging ville vært ønskelig. På grunn av det lave antallet pasienter med progressiv MS i kohorten (21 av 324 forsøkspersoner, 6,5 prosent) kan det ikke trekkes klare konklusjoner om virkningene av Pfizer/BioNTech BNT162b2 –vaksinen i forhold til forverring av sykdom ved progressiv MS. På tross av disse begrensningene mener vi likevel at resultatene av undersøkelsen vår kan forbedre klinisk praksis i forhold til å drive kliniske beslutninger og støtte anbefalingen om å fremme adgang til COVID-19-vaksinasjon for MS-pasienter, sier Di Filippo.

Av studien fremgår det at 324 MS-pasienter - som alle var blitt vaksinert med Pfizer/BioNTech BNT162b2-vaksinen – deltok. Samlet sett hadde 28 av 324 (8,6 prosent) pasienter vært smittet med coronavirus mellom 224,8 ± 103,5 dager før den første vaksinasjonen). 322/324 pasienter (99,4%) fikk begge vaksinedosene med et intervall mellom dosene på 21,5 ± 4 dager. I de to første månedene før vaksinasjonen ble det rapportert om seks kliniske tilbakefall hos seks av 324 pasienter (1,9 prosent). I de to månedene etter vaksinasjon forekom det sju kliniske tilbakefall hos 7/324 pasienter (2,2 prosent). Forekomsten av ​​tilbakefall i de to månedene før og etter vaksinasjonen var ikke statistisk forskjellig (B = 0,154, 95%CI -0,948 til 1,288, p = 0,78). Demografiske data som alder og kjønn - samt sykdommens varighet - hadde ingen effekt på forekomsten av ​​tilbakefall. Fem av pasientene med tilbakefall var kvinner. Fem tilbakefall var monofokale, og to var multifokale. De gjennomsnittlige tidsintervallene mellom den første dosis med vaksinasjon og det kliniske tilbakefallet var 44 ± 11,6 dager.