– først med nyheter om medisin

Hormonbehandling forsterker ikke utvikling av handikap hos kvinner med MS

ECTRIMS: Kvinner i sygdomsmodifiserende MS-behandling kan trygt få hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen. Behandlingen påvirker ikke utviklingen av handikap, viser en dansk studie.

Det blir antatt at hormoner spiller en rolle i forbindelse med multipel sklerose, men hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen ikke ser ut til å påvirke sykdomsforløpet hos kvinner med MS. Dette viser en analyse av data fra 3.325 kvinner i årene 1996 til 2018, hentet i Det Danske Scleroseregister og Lægemiddelstatistikregisteret.

Studien er foretatt av ph.d. Tine Iskov Kopp på Dansk Multipel Sclerose Center (DMSC), som blant annet har undersøkt forekomsten av attakker, landemerket EDSS 4 samt fortsatt EDSS-forverring uten attakker. 

333 av de inkluderte kvinnene har fått hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen. Sammenlignet med den resterende gruppa, viser de ikke tegn på økt risiko for attakker eller forverring til EDSS 4.   

Funnet indikerer - ifølge forskeren - at hormonbehandlingen ikke påvirker handikaputviklingen eller den kliniske sykdomsaktiviteten hos kvinner i sygdomsmodifiserende behandling. Særlig ikke med de siste årenes nye behandlinger - og når hormonbehandlingen begrenses til de fem årene som anbefales som maksimalt.  

Resultatet - som ble presentert på ECTRIMS 2021 - er relevant i samtaler med pasienter som opplever problemer i forbindelse med overgangsalderen.