– først med nyheter om medisin

Dansk studie: Signifikant forskjell på MS hos menn og kvinner

AAN: Multipel Sklerose oppfører og utvikler seg markant forskjellig hos menn og kvinner. Flere kvinner får sykdommen og de har flere attakker enn menn - som til gjengjeld hurtigere får fysiske handicap. 

Kvinner med MS har særlig i sine unge år mer inflammatorisk sykdomsaktivitet enn menn med sykdommen. Mannlige MS-pasienter opplever imidlertid hurtigere nevrode-generasjon og utvikling av alvorlige handikap. Dette viser en analyse av omfattende data fra Det Danske Scleroseregister, hvor 8.922 pasienter ble fulgt fra diagnosetidspunktet og i gjennomsnitt åtte og et halvt år etterpå. 

Analysen som ble presentert under AAN 2022 av overlege Melinda Magyari ved Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet og leder av Det Danske Scleroseregister viser at det ut over en veldokumentert forskjell i forekomsten av MS også er forskjell på hvordan sykdommen manifesterer og utvikler seg hos de to kjønn. 

Solid evidens

Studien omfatter data for hel- og halvårlige kontroller med vurdering av handikapgrad ved EDSS og forekomst av kliniske attakker fra alle danskere som siden 1996 har begynt på sykdomsmodifiserende behandling for attakvis MS. Disse data ble analysert ved bruk av Generalized linear Models efter vekting basert på propensity score for kjønn. Tiden frem til attakker og EDSS-forverring er analysert med vektet Cox regresjon.

I alt inngår data fra 2.780 menn og 6.142 kvinner. I de to gruppene fant forskerne fra sklerose-registeret at forekomstens av attakker var 0.186 per år for menn og 0.225 per år for kvinner.

Altså markant flere attakker blant kvinnelige MS-pasienter. Til gjengjeld forverret de mannlige pasientenes fysiske handikap seg markant hurtigere enn man så hos kvinnene. Ratioen for å nå EDSS 4 og 6, som er stadiene hvor gangfunksjonen blir påvirket og pasienten får bruk for hjelpemidler for å gå, var henholdsvis 39 og 49 prosent høyere blant mennene enn blant kvinnene.

Studien gir ifølge forskerne fra Det Danske Scleroseregister solid evidens for at MS hos kvinner er preget av mer inflammatorisk sykdomsaktivitet, mens sykdommen hos menn har en større komponent av nevrodegenerasjon.