– først med nyheter om medisin

Ungdommer med kroniske smerter opplever mer stress i hverdagen

Mellom 15 og 35 prosent av barn og unge opplever å ha langvarige smerter, og de ser ut til å ha flere konsekvenser for ungdommene, viser norsk studie. 

Smertene er knyttet til fravær fra skole og sosiale aktiviteter, søvnproblemer og generelt nedsatt livskvalitet. Studien er publisert i tidsskriftet Sykepleien Forskning.

Ungdommene som deltok i studien, fortalte at de føler mye stress knyttet til skolearbeid, skriver Forskning.no.

De var alle opptatt av å få gode karakterer og unngå fravær fra skolen. Det var viktig å gå på skolen for å henge med på skolearbeidet, men også fordi de «vil være som alle andre». Flere av dem fortalte at de prøver å gå på skolen selv om de har store smerter. 

De fleste ungdommene opplevde stresset som en av de viktigste årsakene til smertene, skriver Forskning.no.

– For mange ungdommer kan det være slik at stress i livet manifesterer seg som en fysisk plage, og at smertene blir et symptom på dette, skriver forskerne i studien. 

I en amerikansk studie fra 2019, publisert i tidsskriftet The Clinical Journal of Pain, så forskere på fravær fra skolen hos unge som lever med langvarige smerter. Hver tredje av de over 8.500 deltakerne rapporterte å ha hatt vedvarende smerter i løpet av det siste året. Disse barna og ungdommene hadde mer fravær fra skolen enn resten.

Koblingen mellom fravær fra skolen og langvarige smerter hos unge viser at det er behov for tilbud som gjør skolehverdagen mer overkommelig for de som lever med smerter, skriver forskerne i den amerikanske studien.