– først med nyheter om medisin

Aimovig virker også mot migrene med aura

Aimovig (erenumab) er en sikker behandling som gir migrenepasienter med og uten aura færre månedlige migrenedager og et lavere månedlig forbruk av spesifikke medikamenter mot migrene, viser ny post hoc analyse.

Selv ren CBD gir bivirkninger hos barn

Ren CBD kan dempe epileptiske anfall hos barn med Dravet syndrom - men kan også resultere i nedsatt appetitt og en negativ påvirkning av den fysiske utviklingen. Medisinsk cannabis - som både inneholder CBD og THC - kan hos barn være forbundet med mentale bivirkninger.

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk