– først med nyheter om medisin

EMA behandler søknaden om nytt migrenemiddel

Det europeiske legemiddelagenturet, EMA, har akseptert registreringssøknaden for Vyepti (eptinezumab) som Lundbeck sendte inn umiddelbart før jul. Vyepti er en forebyggende behandling for migrenepasienter.  

EMA godkjenner epilepsi-behandlingen lacosamid som tilleggsbehandling

Epilepsibehandlingen Vimpat (lacosamid) er godkjent av det europeiske legemiddelagenturet (EMA) som tilleggsbehandling for primært generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK-anfall) hos voksne, unge og barn fra fire år med idiopatisk generalisert epilepsi (IGE).

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk