– først med nyheter om medisin

Omstridt ME-behandling forkastes i nye NICE-anbefalinger

Gradert treningsterapi og kognitiv atferdsterapi er ikke med i de nye NICE-anbefalingene om behandling av ME.

I sin nye anbefaling har det engelske prioriteringsinstituttet NICE fjernet både trening og kognitiv atferdsterapi som behandlingsformer. Anbefalingene kom i oktober, og som har skapt mye diskusjon innad i fagmiljøet.

«Vi vet at personer med ME/CFS har hatt problemer med å få annerkjennelse for sykdommen sin, og retningslinjen gir veiledning for å mistenke og diagnostisere tilstanden, og erkjenner at det ikke finnes noen spesifikk test for den. Retningslinjen understreker viktigheten av en personlig håndteringsplan for områder som energiledelse – inkludert viktigheten av hvile og å holde seg innenfor individets energigrenser – behandling av spesifikke symptomer», har Peter Barry, klinisk rådgiver for NICE, tidligere uttalt.

Er individuelt

I de nye anbefalingene fremgår det, at ME/CFS er en «kompleks og kronisk medisinsk tilstand», hvor der ikke finnes noen «one size fits all»-løsning for symptomene, som jo kan være individuelle. Det anbefales ikke lenger å bruke gradert treningsterapi eller andre treningsformer som kan overbelaste pasientene. I stedet anbefales det å sikre at ME-pasienter er aktive innenfor deres komfortsone. 

– Slik jeg leser NICE anbefalingene er det en nedgradering av viktigheten av gradert trening ved ME. De sier likevel ganske nøye at det må gjøres individuelle vurderinger og at gradert trening vil kunne ha positive effekter også for ME pasienter. De er likevel ganske tydelig på at det skal understrekes for pasienter at gradert trening representerer risiko for forverring av ME pasienters helsetilstand, sier Ole-Bjørn Tysnes, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

– Ikke skadelig

– Forskning viser at gradert treningsterapi kan hjelpe ME-pasienter. Jeg er av den oppfatning at dette er det eneste håpet disse pasientene har. Ligger du stille over tid, er løpet kjørt uansett, det blir man fysisk og psykisk ødelagt av, og det blir ekstra vanskelig å vende tilbake til et normalt liv, har han tidligere uttalt til Nevrologisk Tidsskrift.

Studier viser at trening ikke er skadelig for ME-pasienter, og at det i stedet er gunstig for sykdomsforløpet.

– Jeg tror ingen som diagnostiserer eller følger opp ME pasienter anbefaler høy grad av trening. Jeg vil tro de aller fleste leger ber pasientene forsøke å oppleve mer mestring gjennom forsiktig gradert trening. Etter mitt syn er det fortsatt mulig å ha denne holdningen og tilnærmingen, også etter nye retningslinjer fra NICE, sier Tysnes.

rapporten anbefales heller ikke kognitiv terapi som systematisk behandling. NICE mener dette kun bør tilbys for å støtte ME-pasienter i å håndtere plagene sine og forbedre den daglige funksjonen.

Protest fra engelske leger

Beslutningene er tatt etter at NICE i oktober hadde et møte med fagmiljøet og representanter for pasientgruppen, for å diskutere bekymringer rundt retningslinjene. Det kom protester fra Royal College of Physicians, som er en samling ulike legespesialister og psykiatere i England.

Bare et par timer etter utgivelsen sendte de ut en felles erklæring, der de tok avstand fra de nye anbefalingene. Legene mener at kognitiv terapi fremdeles er en viktig behandling for å lindre symptomer, og at individuelle treningsprogrammer ikke bør frarådes.

«Som i mange kroniske tilstander er menneskers mentale og fysiske helse uløselig knyttet til hverandre. Denne veiledningen undergraver viktigheten av disse koblingene ved å avvise potensialet til behandlinger som kognitiv atferdsterapi som mindre verdifull», skrev de i erklæringen.